ติดต่อเรา

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์

โรงพยาบาลนายายอาม 
115  ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 
โทร 039-358266,039491103-5  

แฟกซ์ 039-358265

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

E-mail : info@naya.go.th , paisan_boss@hotmail.com , nayaiamhospital@gmail.com